AKTUĀLI!

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

Навчання латиської мови для громадян України.

Esam uzsākuši reģistrāciju bezmaksas latviešu valodas kursos Ukrainas civiliedzīvotājiem 2023.gadā. Plānotais mācību laiks 20.03.2023-30.06.2023. Ми почали реєстрацію на безкоштовні курси латиської мови для громадян України в 2023 році.Запланований період навчання з 20.03.2023 по 30.06.2023.
image


Bezmaksas latviešu valodas kursus pabeidza pēdējās 3 grupas - Ukrainas civliedzīvotāji.


Šodien mūsmājās atkal valdīja
PRIEKS, SIRSNĪBA un PATEICĪBA
12. grupa (A1)- Zoom grupa, kas ar savu mīļo skolotāju Vinetu Mežaraupi šodien pirmo reizi tikās klātienē. Viņi bija no dažām Latvijas pilsētām, taču šodien atrada laiku, lai atbrauktu un satiktos.

13. un 14. grupa (A2)- ļoti centīgas, motivētas grupas, kas mācījās klātienē (skolotāja Inese Janiša). Skaudri un smagi likteņstāsti, lielākā daļa kursu dalībnieku ir no okupētajām teritorijām, kurās ir iznīcināts viss. Viņiem šobrīd vienīgās mājas ir Latvija.

Šogad bezmaksas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem esam pabeiguši.
Vēl tikai priekšā valsts valodas prasmes pārbaude 16.12.2022 un 27.12.2022 (kopā 40 personām).
40 kursu dalībnieki valsts valodas prasmi A līmenī kārtoja jau 25.11.2022. Rezultāti ir labāki nekā varējām gaidīt - gandrīz puse kursantu, kas mācījās A1 līmeņa grupās, ieguva A2 līmeni.

Kopā Ukrainas iedzīvotājiem nepilnu 6 mēnešu laikā esam nodrošinājuši 14 bezmaksas latviešu valodas kursu grupas, kurās tika iesaistīti 207 dalībnieki (12 grupas - A1; 2 grupas - A2).

Kursanti, kas mācījās A1 grupās, ļoti gaida turpinājumu un iespēju mācīties tālāk.
Lepojamies ar padarīto, jo izdarīts ir ļoti, ļoti daudz.
Un mēs patiešām mīlam to, ko darām.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr.2022.LV/LVUKR/30.
image
25112022 25112022 25112022 25112022 25112022 25112022

Šodien bezmaksas latviešu valodas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem A1 līmenī pabeidza vēl 3 grupas - 9. grupa Jūrmalā un 10., 11. grupa Rīgā.


Kursu dalībnieku ir priecīgi un pateicīgi gan par iegūtajām zināšanām, gan saņemtajām apliecībām!

Lai visiem kursu beidzējiem izdodas runāt, saprast latviešu valodu, jo valodas zināšanas un lietošana palīdz daudz vieglāk integrēties gan ikdienas situācijās, gan darba tirgū Latvijā.

Kopā Ukrainas iedzīvotājiem nepilnu 6 mēnešu laikā esam nodrošinājuši 14 bezmaksas latviešu valodas kursu grupas, kurās tika iesaistīti 207 dalībnieki (12 grupas - A1; 2 grupas - A2).

Bezmaksas kursi tika organizēti Rīgā, Jūrmalā (Kauguros) un Ķekavā, kā arī 3 grupas mācījās attālināti (Zoom platformā).

Valsts valodas prasmes pārbaudi šogad plānojam nodrošināt vismaz 80 kursu dalībniekiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šobrīd dzīvo Latvijā.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr.2022.LV/LVUKR/30.
image
25112022 25112022 25112022 25112022 25112022 25112022

40 Ukrainas civiliedzīvotāji kārto valsts valodas prasmes pārbaudījumus VISC!


Tik ilgi gaidītā klātienes tikšanās... daudz pozitīvu emociju, daudz paldies vārdu...
Šodien bezmaksas latviešu valodas kursus A1 līmenī pabeidza vēl 2 grupas (7. un 8. grupa), kas līdz šim ar savu brīnišķīgo pasniedzēju Andu Klaužu bija tikušās attālināti - Zoom platformā, jaukos video sveicienos un daudzveidīgā, interaktīvā mācību darbā vairāk nekā 3 mēnešu garumā.

Kopā Ukrainas iedzīvotājiem nepilnu 6 mēnešu laikā esam nodrošinājuši 14 bezmaksas latviešu valodas kursu grupas, kurās tika iesaistīti 207 dalībnieki (12 grupas - A1; 2 grupas - A2). Bezmaksas kursi tika organizēti Rīgā, Jūrmalā (Kauguros) un Ķekavā, kā arī 3 grupas mācījās attālināti (Zoom platformā).
Kopā šonedēļ mācības pabeidz 10 grupas!

Valsts valodas prasmes pārbaudi šogad plānojam nodrošināt vismaz 80 kursu dalībniekiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šobrīd dzīvo Latvijā.
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr.2022.LV/LVUKR/30.
image
25112022 25112022 25112022 25112022 25112022 25112022

40 Ukrainas civiliedzīvotāji kārto valsts valodas prasmes pārbaudījumus VISC!


Apliecību saņemšana, bērnu smiekli un prieks par padarīto - šodien bezmaksas latviešu valodas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem pabeidza divas grupas Ķekavā (5. un 6. grupa).

Viņi bija ļoti dažādi gan pēc vecuma, gan pēc profesionālās sfēras, taču kopīgais, kas šos cilvēkus vienoja, bija sāpes par dzimteni un kara šausmas, kas pārdzīvotas.

Nenoliedzami - visi mūsu projekta dalībnieki ir lieliski, garā stipri cilvēki, kas mācās latviešu valodu, kārto valsts valodas pārbaudījumus, lai šobrīd varētu veidot savu dzīvi Latvijā.

Mēs vienmēr būsim par tiem, kas ciena mūsu valsti un mācās latviešu valodu.

Paldies Ķekavas novads - jauniešiem par skaistajām telpām!
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr.2022.LV/LVUKR/30.
image
25112022 25112022 25112022 25112022 25112022 25112022

40 Ukrainas civiliedzīvotāji kārto valsts valodas prasmes pārbaudījumus VISC!


Projektā “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” pirmajām četrām grupām, kas bezmaksas latviešu valodas kursos (120 stundu apjomā) mācījās no jūlija līdz novembrim, bija iespēja kārtot VVPP, lai iegūtu valsts valodas apliecību profesionālajām un darba vajadzībām.

Kā atzīst paši kursi dalībnieki kursu noslēgumā - šie kursi bija tā brīnišķīgā tikšanās vieta, kur vienmēr tika laipni gaidīti. Pat vairāk - uz dažām stundām, intensīvi un interaktīvi mācoties latviešu valodu, viņi spēja aizmirst visas kara šausmas un negācijas, kas notiek viņu dzimtenē.

Kursu dalībnieki ir ļoti priecīgi un pateicīgi par iespēju bez maksas kursu noslēgumā kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi A līmenī.

Neskatoties uz to, ka pirmās četras grupas ir beigušas mācības, biedrībā Inovāciju atbalsta centrs intensīva latviešu valodas apguve turpinās - projektā vēl līdz decembra vidum mācīsies 10 grupas.

Kopā projektā 14 bezmaksas latviešu valodas kursu grupās ir iesaistīti vairāk nekā 200 dalībnieki (12 grupas - A1; 2 grupas - A2).

Bezmaksas kursi notiek Rīgā, Jūrmalā (Kauguros) un Ķekavā.
VVPP šogad plānojam nodrošināt vismaz 80 kursu dalībniekiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šobrīd dzīvo Latvijā.
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr.2022.LV/LVUKR/30.
image
25112022 25112022 25112022 25112022 25112022 25112022

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Intensīvi gatavojamies Latvijas pilsonības iegūšanai!


Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" aktīvi turpina naturalizācijas kursu organizēšanu Rīgas iedzīvotājiem.
Šādus bezmaksas kursus brīvā, draudzīgā atmosfērā sadarbībā ar Rīgas domi un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" Rīgas iedzīvotājiem organizē jau 8. gadu pēc kārtas.

Paldies naturalizācijas kursu vadītājām (I. Augškalne, I. Janiša) par milzīgo darbu, pacietību un cilvēkmīlestību, strādājot ar tiem, kas vēlas iegūt Latvijas pilsonību un būt šīs valsts pilntiesīgi pilsoņi!

Projekts “Rīdzinieki naturalizējas - 2022”, Nr. AIC -22-47-lī Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Bezmaksas latviešu valodas kursos būs A2 grupas!


Jūs esat no Ukrainas? Dzīvojat, strādājat Latvijā un vēlaties sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudei A2 līmenī?
Vecums - no 17 gadiem.
Plānotais laiks:
Pirmdiena/trešdiena/piektdiena, plkst. 9.00; A2; Palasta iela 10 Rīga (Vecrīga).
Pirmdiena/trešdiena/piektdiena, plkst. 12.30; A2; Palasta iela 10, Rīga (Vecrīga).
Katram kursu dalībniekam bezmaksas mācību komplekts. Plānotais mācību laiks līdz 2022. gada 15. decembrim.
Ja vēlaties mācīties, sūtiet Whatsapp ziņu/SMS uz tālruni (+371 26 172 018: Vārds, uzvārds, grupa (A2)
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr.2022.LV/LVUKR/30.

image

Bezmaksas latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem! 120 stundas!


Pēdējās grupas A1; A2

Pirmdiena/trešdiena/piektdiena, plkst. 13.30/14.00 (0-A1; 10. grupa); Visvalža iela 1 (centrs), Rīga; no 07.10.2022.
Pirmdiena/trešdiena/piektdiena, plkst. 17.30
(0-A1; 11. grupa); Visvalža iela 1 (centrs), Rīga; no 07.10.2022.

Otrdiena/ceturtdiena/ sestdiena, plkst. 17.30 (0-А1; 12. grupa ); Zoom (no 08.10.2022).

Pirmdiena/trešdiena/piektdiena, plkst. 9.00
(A2; 13. grupa); Palasta iela 10 Rīga (Vecrīga), no 10.10.2022.

Pirmdiena/trešdiena/piektdiena, plkst. 12.30
(A2; 14. grupa); Palasta iela 10, Rīga (Vecrīga), no 10.10.2022.

Katram kursu dalībniekam bezmaksas mācību komplekts (mācību grāmata un darba burtnīca). Kopā plānojam 14 grupas (līdz 2022. gada 15. decembrim).
Ja vēlaties mācīties, sūtiet Whatsapp ziņu/SMS uz tālruni (+371) 26172018: Vārds, uzvārds, grupa
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr.2022.LV/LVUKR/30.

image
Sample photo Sample photo Sample photo

Esam pabeiguši projekta "Latviešu vakoda ar prieku -2" īstenošanu


2022. gada 30 septembrī pabeidzām apjomīga projekta “Latviešu valoda ar prieku - 2” īstenošanu. Projektā 2021. un 2022. gadā tika nodrošināti bezmakasas latviešu valodas kursi 355 iebraucējiem, trešo valstu pilsoņiem, kas vēlējās mācīties latviešu valodu. Pamatā projketā tika nodrošināti kursi pamata - A līmenī (kopā 23 A līmeņa grupas). 307 kursu dalībnieki 25 grupās kursus sekmīgi pabeidza..
Kopā kopā visā projektā valsts valodas prasmes eksāmenu kārtoja 180 kursu beidzēji.

Kursu noslēgumā notika dalībnieku anketēšana, kurā projekta dalībnieki ļoti atzinīgi novērtē gan mācību mācību procesa organizāciju, gan arī pasniedzēju darbu. Dalībnieki ir pateicīgi par to, ka projektā lielākajā daļā grupu bija iespēja mācīties klātienē (brīva, draudzīga atmosfēra, neformālas sarunas, kafijas pauzes), jo valodas apguve klātienē ir ne tikai integrācijas līdzeklis, kas ļauj iegūt vajadzīgo valsts valodas prasmes līmeni, bet arī dod iespēju daudz veiksmīgāk socializēties, iegūt jaunus draugus un pieredzi dzīvei un darbam Latvijā.

Bezmaksas latviešu valodas kursus līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekts Nr. PMIF/6/2020/3/05.
Projekta īstenošana laiks 01.01.2021.-30.09.2022.


image

25112022 25112022 25112022 25112022 25112022 25112022

Bezmaksas latviešu valodas kursi iebraucējiem ir beigušies!


Šodien ir brīdis atelpai.
Iespējai uzvilkt balles kurpes.
Ļauties priekam un gandarījumam par paveikto.

Bet pēdējo divu gadu laikā darba bija ļoti, ļoti daudz.
25 grupas, 355 dažādu tautību brīnišķīgi cilvēki, ko iepazinām un, jā, arī iemīlējām. Mēs viņus, viņi - mūs.
Mācījām viņiem valodu, smējāmies kopā.
Dažreiz arī raudājām kopā. Īpaši pēc šī gada februāra.

Un nekas jau nebeidzas. Mēs tam ticam.

Projekts “Latviešu valoda ar prieku-2”, Nr.PMIF/6/2020/3/05
Paldies, Latvijas Republikas Kultūras ministrija, par iespēju!
Bezmaksas latviešu valodas kursus līdzfinansē Eiropas Savienība.

image

Projekts “Latviešu valoda ar prieku – 2” (granta līg.Nr.PMIF/6/2020/3/05) Projekta latviešu valodas kursu noslēguma pasākums


Laiks: 2022. gada 30. septembris, plkst. 18.00 – 21.00
Norises vieta: Jāņa sēta 1, Rīga (restorāns “Melnie mūki"), https://www.melniemuki.lv

25112022 25112022

Pasākuma plāns
18.00 – 18.30 Pulcēšanās, interaktīva iepazīšanās spēle.
18.30 – 19.00 Vakariņas (muzikālais nodrošinājums – etno kompānija “Zeidi”)
19.00 – 20.00 Apliecību izsniegšana (24., 25. grupa) ar etno kompānijas “Zeidi” piedalīšanos (muzikālais nodrošinājums). Dažādu deju soļu apgūšana, rotaļas lielajiem un mazajiem.
20.00 – 21.00 Neformālas un sirsnīgas sarunas, atskats uz jaukākajiem projekta brīžiem.

Noslēguma pasākums tiek īstenots projektā “Latviešu valoda ar prieku – 2”, PMIF/6/2020/3/05. Projekta īstenošanas laiks 01.01.2021.–30.09.2022. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

Papildu informācija:
Projekta vadītāja, valdes priekšsēdētāja Inese Janiša, tālr. (+371) 26172018

25112022

image

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Bezmaksas latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem.


Sadarbībā ar #jickekava viņu skaistajās, plašajās telpās esam uzsākuši bezmaksas latviešu valodas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem. Kursi ilgs līdz 2022. gada decembra vidum.
Dienas un vakara grupas, A1.
Vieta: JIC Ķekava, Skolas iela 2b.
Vairāk info: https://www.inovacijucentrs.lv/, tālr. +371 26 172 018
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr. 2022LV/LVUKR/30.

image

Komplektējam jaunas rudens grupas Ukrainas iedzīvotājiem.
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr. 2022.LV/LVUKR/30.
image

Bezmaksas latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem (bēgļiem) Ķekavā un attālināti! 120 stundas!


Jaunas grupas no 07.09.2022
→ Pirmdiena/trešdiena plkst. 15.00 (0-A1; Ķekava; 5. grupa);
→ Pirmdiena/trešdiena plkst. 18.00 (0-A1; Ķekava; 6. grupa);
Vieta: JIC Ķekava, Skolas iela 2b.
Grupas attālināti (Zoom) no 08.09.2022
→ Otrdiena/ceturtdiena plkst. 9.00/9.30 (0-А1; Zoom; 7. grupa )
→ Otrdiena/ceturtdiena plkst. 13.00/13.30 (0-А1; Zoom; 8. grupa )
Katram kursu dalībniekam bezmaksas mācību komplekts (mācību grāmata un darba burtnīca). Kopā plānojam 10 grupas (līdz 2022. gada 15. decembrim).
Ja vēlaties mācīties, sūtiet Whatsapp ziņu/SMS uz tālruni (+371) 26172018: Vārds, uzvārds, grupa
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr. 2022.LV/LVUKR/30.

image


Bezmaksas latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem (bēgļiem)! 120 stundas!


Jaunas grupas no 28.07.2022
Otrdiena/ceturtdiena plkst. 15.00 (0-A1; 3. grupa);
Otrdiena/ceturtdiena plkst. 18.00 (0-A1; 4. grupa, tikai medicīnas darbinieki (farmaceiti), brīvas 2 vietas).
Vieta: Palasta iela 10 (Vecrīga, blakus bēgļu centram Kaļķu ielā; bezmaksas stāvvieta)!
(+371) 26172018, Inese.
Katram kursu dalībniekam bezmaksas mācību komplekts (mācību grāmata un darba burtnīca), ūdens/tēja/ kafija. Kopā plānojam 10 grupas (līdz 2022. gada 15. decembrim).
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr. 2022.LV/LVUKR/30.

image

Sample photo Sample photo Sample photo

Bezmaksas latviešu valodas kuros ir sākušas mācīties divas pēdējās grupas.


Lai arī vasara ir pilnā plaukumā, projektā “Latviešu valoda ar prieku - 2” noris intensīvs pedagoģiskais darbs - kursu dalībnieki kārto VISC pārbaudījumus, kā arī bezmaksas latviešu valodas kursos mācības ir uzsākušas divas pēdējās grupas - 24. un 25. grupa.

24. grupa ir Ukrainas kara bēgļu grupa, kas turpina mācības A2 līmenī, savukārt 25. grupa (A1 līm.) pamatā ir repatrianti no Baltkrievijas un žurnālisti no Krievijas, kas humānu apsvērumu dēļ uzturas Latvijā.
Veiksmi un izturību visiem mūsu kursu dalībniekiem!

Bezmaksas latviešu valodas kursus līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekts Nr. PMIF/6/2020/3/05.
Projekta īstenošana laiks 01.01.2021.-30.09.2022.


image

Sample photo Sample photo Sample photo

Naturalizācijas kursi Rīgā 2022. gadā!


Rīgas iedzīvotāji!
Uzsākam reģistrāciju bezmaksas naturalizācijas kursiem! Kopā 60 akadēmiskās stundas! ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍
Rīta, dienas un vakara grupas (šogad kopā plānojam 5 grupas).
Norises vieta: Palasta iela 10 (Vecrīga).
Projekts "Rīdzinieki naturalizējas - 2022". (AIC-22-47-lī, 08.07.2022)
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.


Sample photo Sample photo Sample photo


Intensīvi turpinām mācīties latviešu valodu.


2022. gada 2. ceturksnī projektā “Latviešu valoda ar prieku - 2” bezmaksas latviešu valodas kursos mācības pabeidza 4 grupas (16.-19.grupa, kā arī vēl 4 grupas (20.-23.)turpināja mācības. Kopā projektā līdz 2022. gada 30. jūnijam mācījās 321 kursu dalībnieks. Bezmaksas latviešu valodas kursos A (pamata) līmeņa grupās tiek iesaistīti iebraucēji no dažādām trešajām valstīm (Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Uzbekistāna, Kazahstāna u.c.), kas vēlējās mācīties latviešu valodu, kā arī iegūt valsts valodas līmeņa apliecību. 229 kursu dalībnieki (19 grupas) kursus sekmīgi ir pabeiguši.
Kopā visā projektā valsts valodas prasmes eksāmenu jau kārtojuši 128 kursu beidzēji.

Mēs atbalstām un dažādi iepriecinām mūsu jaukos kursu dalībniekus - ar smaržīgiem ziediem vāzēs, ar gardu kafiju un svaigi ceptām kūciņām! Jā, un viņi iepriecina mūs - ar savu centību, labsirdību un degsmi pēc iespējas ātrāk un raitāk iemācīties mūsu mīļo latviešu valodu.

Projektā paredzētas tikai 2 pēdējās grupas!

Reģistrācijas anketa: šeit
vai zvanot, rakstot SMS (+371 26172018).
Bezmaksas latviešu valodas kursus līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekts Nr. PMIF/6/2020/3/05.
Projekta īstenošana laiks 01.01.2021.-30.09.2022.


image

Sample photo Sample photo Sample photo Sample photo Sample photo Sample photo

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem (Обучение латишкому языку для украинских гражданских лицa)


Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr. 2022.LV/LVUKR/30.

image


22. un 23. grupa - Ukrainas kara bēgļu grupas


Trešdien, 18. maijā, pie mums pilnīgi negaidot bija atnākusi ciemos ukraiņu žurnāliste, kura šobrīd dzīvo un strādā Latvijā.
Viņa vēlējās sagatavot sižetu par to, kā Ukrainas kara bēgļi Latvijā mācās latviešu valodu.
Tā kā projektā divas grupas ir tieši šī mērķgrupa, labprāt viņu uzaicinājām pamācīties kopā ar mums kursos (lai arī vienu dienu)un šai jaukajai žurnālistei arī mazliet iemācījām latviešu valodu.

https://rus.tvnet.lv/7528468/video-kak-i-zachem-ukraincy-v-latvii-izuchayut-latyshskiy-yazyk

Pieteikšanās bezmaksas latviešu valodas kursiem mūsu mājaslapā vai zvanot, rakstot SMS (+371 26172018).
Bezmaksas latviešu valodas kursus līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekts Nr. PMIF/6/2020/3/05.
Projekta īstenošana laiks 01.01.2021.-30.09.2022.


image

Attālinātās grupas tiekas klātienē


Tik ilgi gaidītā klātienes tikšanās... daudz pozitīvu emociju, daudz ziedu un paldies vārdu...
Projektā "Latviešu valoda ar prieku - 2" divas grupas (18. un 19. grupa) bija attāinātās grupas, kas tikai šodien pirmo reizi tikās klātienē mūsu telpās Palasta ielā 10.
Patiess prieks par ikvienu kursu dalībnieku, kurš centīgi ir mācījies, lai kursu noslēgumā kārtotu valsts valodas prasmes pārbaudījumus un iegūtu valsts valodas prasmes apliecību.

Kopā projektā “Latviešu valoda ar prieku - 2” bezmaksas latviešu valodas kursos paredzētas 25 grupas, kopā projektā plānots iesaistīt 300 dalībniekus.
Šobrīd grupas mācās jau 23 grupas (2 pēdējās grupas plānojam sākt šī gada jūlijā).

Pieteikšanās bezmaksas latviešu valodas kursiem mūsu mājaslapā vai zvanot, rakstot SMS (+371 26172018).
Bezmaksas latviešu valodas kursus līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekts Nr. PMIF/6/2020/3/05.
Projekta īstenošana laiks 01.01.2021.-30.09.2022.


image

Sample photo Sample photo Sample photo Sample photo Sample photo Sample photo

Bezmaksas latviešu valodas kursi Ukrainas bēgļiem!


Plānojam sākt 20.04.2022!
Pirmdiena/trešdiena plkst. 9.30 (0-A1; 22. grupa);
Pirmdiena/trešdiena plkst.12.30 (0-A1; 23. grupa);
Vieta: Vecrīga, Palasta iela 10! (+371) 26172018
120 akadēmiskās stundas (1 reize - 4 akad.st.)
Bezmaksas latviešu valodas kursus trešo valstu pilsoņiem nodrošinām projektā “Latviešu valoda ar prieku - 2”, Nr. PMIF/6/2020/3/05.
Projekts Nr. PMIF/6/2020/3/05, īstenošanas laiks 01.01.2021.- 30.09.2022.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

image


Bezmaksas latviešu valodas kursu norise 2022. gadā


2022. gada 1. ceturksnī projektā “Latviešu valoda ar prieku - 2” bezmaksas latviešu valodas kursos mācījās 6 grupas (14.-19. grupa). 4 grupas mācījās klātienē, 2 - attālināti (Zoom platformā). Kopā projektā jau ir iesaistīti 262 iebraucēji, trešo valstu pilsoņi, kas vēlas mācīties latviešu valodu; 180 kursu dalībnieki (15 grupas) kursus sekmīgi pabeiguši.
2022. gada februārī un martā VVPP kārtoja 28 dalībnieki, kopā visā projektā valsts valodas prasmes eksāmenu jau kārtojuši 116 kursu beidzēji.

Kursu noslēgumā projektā vienmēr notiek dalībnieku anketēšana. Dalībnieki, kas beidza mācības 24. martā (14., 15. grupa), ļoti atzinīgi novērtē mācību procesa organizāciju (Whatsapp grupu izveidi, operatīvu dažādu jautājumu risināšanu, individuālo pieeju ikvienam), mācību materiālu apjomu um kvalitāti (ļoti patīk tas, ka attiecīgā līmeņa grāmata un darba burtnīca tiek dota un paliek katram individuālai lietošanai), dažādu interaktīvu metožu un e- resursu izmantošanu mācību procesā. Dalībnieki ir pateicīgi par to, ka ir bijusi iespēja mācīties klātienē (brīva, draudzīga atmosfēra, neformālas sarunas, kafijas pauzes), jo valodas apguve klātienē ir ne tikai integrācijas līdzeklis, kas ļauj iegūt vajadzīgo valsts valodas prasmes līmeni, bet arī dod iespēju daudz veiksmīgāk socializēties, iegūt jaunus draugus un pieredzi dzīvei un darbam Latvijā.

Jaunās grupas (A2 līmenis) bezmaksas latviešu valodas kursos plānojam jau 5. aprīlī (20., 21. grupa)!

Reģistrācijas anketa: šeit
vai zvanot, rakstot SMS (+371 26172018).
Bezmaksas latviešu valodas kursus līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekts Nr. PMIF/6/2020/3/05.
Projekta īstenošana laiks 01.01.2021.-30.09.2022.


image

Sample photo Sample photo Sample photo

Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 2"(Granta līg.Nr.PMIF/6/2020/3/05)
Latviešu valodas kursu pieteikšanās anketa:
Bezmaksas latviešu valodas kursus trešo valstu pilsoņiem nodrošinām projektā “Latviešu valoda ar prieku - 2”, Nr. PMIF/6/2020/3/05.
Projekts Nr. PMIF/6/2020/3/05, īstenošanas laiks 01.01.2021.- 30.09.2022.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

image

2021. gadā projektā “Latviešu valoda ar prieku - 2” kursi ir beigušies


2021. gadā projektā “Latviešu valoda ar prieku - 2” paveicām vairāk nekā bija iecerēts. Plānoto 12 grupu vietā mācības uzsāka 17 grupas. Kopā projektā tika iesaistīti 230 dalībnieki; 158 kursu dalībnieki sekmīgi pabeiguši.
Decembra beigās VISC pārbaudījumus kārtoja 37 dalībnieki, kopā visā projektā valsts valodas prasmes eksāmenu vēlamajā līmenī jau nokārtojuši 88 kursu beidzēji.

Kursu noslēgumā notika kursu dalībnieku anketēšana, kurā visi dalībnieki ir ļoti apmierināti gan ar kursu norisi un organizēšanu, gan arī ar pasniedzēju darbu, milzīgo neatlaidību un mīlestību, lai sasniegtu izcilus rezultātus.

Sniegotiem soļiem, gaišām, pozitīvām domām iesoļojam Jaunajā gadā, un aicinām pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursiem arī 2022. gadā!

Reģistrācijas anketa: šeit
vai zvanot, rakstot SMS (+371 26172018).
Bezmaksas latviešu valodas kursus līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekts Nr. PMIF/6/2020/3/05.
Projekta īstenošana laiks 01.01.2021.-30.09.2022.


image

Sample photo Sample photo Sample photo


Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 2"(Granta līg.Nr.PMIF/6/2020/3/05)
Latviešu valodas kursu pieteikšanās anketa:
Bezmaksas latviešu valodas kursus trešo valstu pilsoņiem nodrošinām projektā “Latviešu valoda ar prieku - 2”, Nr. PMIF/6/2020/3/05.
Projekts Nr. PMIF/6/2020/3/05, īstenošanas laiks 01.01.2021.- 30.09.2022.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

image

Inovaciju atbalsta centrs Apskatīt attēlu

Kad garšīgo apvienojām ar lietderīgo un tik ļoti vajadzīgo - interaktīvu un interesantu latviešu valodas apguvi.
Ļoti, ļoti gribam atgriezties un pēc 15. novembra atkal mācīties klātienē. Gan personāls, gan arī kursi dalībnieki - visi esam vakcinēti.

Bezmaksas latviešu valodas kursus trešo valstu pilsoņiem nodrošinām projektā “Latviešu valoda ar prieku - 2”, Nr. PMIF/6/2020/3/05.
Projekts Nr. PMIF/6/2020/3/05, īstenošanas laiks 01.01.2021.- 30.09.2022.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

image

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Esam pabeiguši projekta "Latviešu valoda remigrantiem" īstenošanu


Projekta mērķis tika sasniegts, proti projektā kopā tika iesaistītas 58 personas - mērķa grupas pārstāvji (116%) Kursus pabeidza (vismaz 60% no apmeklētājuma) 51 dalībnieks, 102%. Tāpat arī papildus 18 kursu dalībniekiem bija iespēja kartot VISC pārbaudījumus. Vienam kursu dalībniekam bija iespēja iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā. Projektā sākotnējais kursantu zināšanu līmenis – 0 (3 grupas) vai A1 (2 grupas); A2 – 1 grupa.
Projektā “Latviešu valoda remigrantiem” bezmaksas latviešu valodas kursi norisinājās gan 2020., gan 2021. gadā, kuru laikā veikta projekta mērķa grupas personu anektēšana (latviešu valodas kursu noslēgumā) ar mērķi noskaidrot mērķa grupas apmierinātību par projektā saņemtajiem pakalpojumiem – bezmaksas latviešu valodas kursiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.
Kopā tika aptaujātas 46 personas – latviešu valodas kursu dalībnieki (pamatā pieaugušie, kas sekmīgi pabeiguši kursus).
Komentāros tiek minēts, ka kursu laikā ir iegūtas jaunas zināšanas, kas īpaši ir nepieciešamas, remigrējot uz Latviju – gan integrējoties sabiedrībā, gan arī meklējot savai profesijai atbilstošu darbu.
Dalībnieki akcentē, ka nodarbību laikā tika radīta tāda atmosfēra, kas veicināja interesi par valodu, kultūru, valsti un cilvēkiem.
Tieši šie bezmaksas latviešu valodas kursi snieguši iespēju sākt lietot latviešu valodu (pamatā ģimenes locekļi, kas remigrējuši kopā ar diasporas pārstāvjiem) – labāk, pareizāk runāt mājās ar vīru/sievu/bērniem, sabiedriskajās vietās, gan arī valsts pārvaldes iestādēs; daži respondenti min, ka jaunās zināšanas palīdzējušas atrast darbu; atzīst, ka ieguvuši stabilas zināšanas pamata gramatikā (3 grupas projektā tādi respondenti, kam 0 līmenis), vārdu krājumu, kas ļoti palīdz sadzirdēt un saprast latviešu valodu.
Daudzi no kursantiem bija repatrianti, un tieši šajos kursos ļoti labi bija iespējams sajust un izjust šo cilvēku ilgas pēc dzimtenes, pēc valodas un Latvijas cilvēkiem.
Kursu dalībnieki cer, ka būs arī turpmāk šādi kursi remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī iespēja turpināt mācības tieši mūsu biedrības organizētajos kursos.

Projekts “Latviešu valoda remigrantiem!, Nr. 2019.LV/LVRM/05/04
Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Lai būtu labs skolotājs, ir jāmīl tas, ko māca, un jāmīl tie, kurus māca (V. Kļučevskis)


Esam izglītības iestāde, kas aktīvi nodrošinām bezmaksas latviešu valodas kursus trešo valstu pilsoņiem.
Šobrīd bezmaksas latviesu valodas kursos rudens grupās mācības ir uzsākušas 2 grupas, septembrī plānojam vēl 4 grupas.
Pieteikšanās anketa https://inovacijucentrs.lv/lv-arprieku2.php;

Veiksmīgu jauno mācību gadu mums visiem!


Bezmaksas latviešu valodas kursi tiek nodrošināti projektā “Latviešu valoda ar prieku - 2”, Nr. PMIF/6/2020/3/05.
Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2021.-30.09.2022.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

image

Sample photo Sample photo Sample photo

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Sākusies VISC pārbaudījumu kārtošana "Latviešu valoda remigrantiem"!


Projektā "Latviešu valoda remigrantiem" 29.09.2021. mūsu telpās Palasta ielā 10 VISC pārbaudījumus (A un B līmenis) kārtoja 16 kursu dalībnieki - pamatā remigrējošo Latvijas iedzīvotāju ģimenes locekļi, kas par savām mājām izvēlējušies mūsu mīļo Latviju.
Paldies, Diana Rezina, Inese Janiša, par sagatavošanu VISC un naturalizācijas pārbaudījumiem!

Projekts “Latviešu valoda remigrantiem!, Nr. 2019.LV/LVRM/05/04
Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Lai būtu labs skolotājs, ir jāmīl tas, ko māca, un jāmīl tie, kurus māca (V. Kļučevskis)


Šobrīd īstenojam 3 projektus:
Bezmaksas latviešu valodas kursi trešo valstu pilsoņiem (pieteikšanās anketa https://inovacijucentrs.lv/lv-arprieku2.php);
Naturalizācijas kursi Rīgas iedzīvotājiem (pieteikšanās anketa https://www.inovacijucentrs.lv/ridzinieki-naturalizejas.php);
Latviešu valoda remigrantiem (pieteikšanās ir beigusies, mācāmies un intensīvi gatavojamies VISC pārbaudījumiem).
Veiksmīgu jauno mācību gadu mums visiem!


Sample photo Sample photo Sample photo

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Rudens grupas bezmaksas naturalizācijas kursos


Бесплатные курсы натурализации для жителей Риги. Всего 60 акад. часов.
Вторник/четверг в 15.00 (3-ая группа)
Вторник/четверг в 18.00 (4-ая группа)
Если хотите учиться, посылайте SMS на телефон (+371) 26172018:
Имя, фамилия
Время, группа


Bezmaksas naturalizācijas kursi Rīgas iedzīvotājiem. Kopā 60 akad. st.
Otrdiena/ceturtdiena plkst. 15.00 (3. grupa)
Otrdiena/ceturtdiena plkst. 18.00 (4. grupa)
Ja vēlaties mācīties, sūtiet SMS uz tālruni (+371) 26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa

Projekts "Rīdzinieki naturalizējas - 2021" (DIKS-21-142-lī) Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Rīgas iedzīvotājus aicinām pieteikties bezmaksas naturalizācijas un latviešu valodas kursiem


Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” turpina pieteikšanos bezmaksas naturalizācijas kursiem. Noteikumi uzņemšanai naturalizācijas kursos:
   − jābūt Rīgas iedzīvotājam;
   − jāiesniedz iesniegums (mēneša laikā pēc mācību uzsākšanas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā.

Dalībnieku reģistrācija kursiem notiek tiešsaistes režīmā mājas lapā Projekts "Rīdzinieki naturalizējas - 2021", kā arī sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļām.

Kopumā bezmaksas kursus šogad varēs apmeklēt 50 Rīgas iedzīvotāji (5 grupas), kas tiešām vēlas iegūt pilsonību naturalizācijas kārtībā. Kursos paredzēta latviešu valodas daļa, Latvijas Satversme, vēsture un kultūra, kopā 60 akadēmiskās stundas. Mācības notiks Rīgas centrā, Palasta ielā 10 (arī Zoom platformā, pēc nepieciešamības). Plānotais jauno grupu sākšanas datums 17.08.2021. Būs dienas un vakara grupa (pkst.15:00 un 18:00) divas reizes nedēļā – otrdiena/ ceturtdiena.

Šāda veida bezmaksas naturalizācijas kursus biedrība organizē jau kopš 2015. gada. Šajā laikā ar biedrības biedru palīdzību Latvijas pilsonību ieguvuši vairāk nekā 350 Rīgas iedzīvotāji. 2021. gadā naturalizācijas kursus organizējam projektā “Rīdzinieki naturalizējas – 2021”. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Tāpat biedrība turpina projekta “Latviešu valoda ar prieku – 2” īstenošanu. Projektā paredzēts iesaistīt 240 personas, trešo valstu pilsoņus*, kas varēs bez maksas mācīties latviešu valodu 120 akadēmisko stundu apjomā, kā arī 50% no viņiem būs iespēja bez maksas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC). Pirmās sešas grupas jau mācības ir pabeigušas, šobrīd komplektējam jaunās rudens grupas. Plānotais jauno grupu sākšanas datums 18.08.2021., reģistrācijas anketa: Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 2".
Bezmaksas latviešu valodas kursi tiek īstenoti projektā "Latviešu valoda ar prieku –2", PMIF/6/2020/3/05. Projekta īstenošanas laiks 01.01.2021. – 30.09.2022. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

Informāciju sagatavoja:
Valdes priekšsēdētāja, projektu vadītāja I. Janiša, tālr. (+371) 26172018

*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

image

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Pēdējā iespēja iesaistīties projektā "Latviešu valoda remigrantiem"!


Bezmaksas latviešu valodas nodarbības pirmdienās/trešdienās/piektdienās plkst. 15.30 un 17.30!
Vieta: Palasta iela 10, Rīga (arī Zoom, pēc nepieciešamības)
Projekta mērķa grupa ir remigrējušie diasporas pārstāvji un viņu ģimenes locekļi – gan pieaugušie, gan bērni un jaunieši, kā arī diasporas pārstāvji un viņu ģimenes locekļi, kas gatavojas remigrēt uz Latviju.

Projekts “Latviešu valoda remigrantiem!, Nr. 2019.LV/LVRM/05/04
Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 2"(Granta līg.Nr.PMIF/6/2020/3/05)
Latviešu valodas kursu pieteikšanās anketa: