Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 3"

Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 3"

Esam sākuši mācīties latviešu valodu!


imageProjektā “Latviešu valoda ar prieku - 3” latviešu valodas kursos mācības uzsāk pirmās 4 grupas (3 grupas A1 līmenis; 1 grupa – A2 līmenis)!

Kopā līdz 2026. gadam projektā paredzēts nodrošināt latviešu valodas kursus 120 stundu apjomā 26 grupām (dažādi līmeņi) mērķa grupai – trešo valstu pilsoņiem, kas uzturas Latvijā līdz 5 gadiem.

Tāpat projektā paredzēti daudzveidīgas praktiskās valodas lietošanas aktivitātes – sarunu valodu klubi 20 grupām, kuru laikā būs pieejama bērnu pieskatīšana un kafijas pauzes.

Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 3", Nr. PMIF/13.2/2023/1/11. Projekta īstenošanas laiks 01.08.2023 – 31.07.2026. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%)
image

Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 3" (Līg.Nr.PMIF/13.2/2023/1/11)
Latviešu valodas kursu pieteikšanās anketa:Sākam jauna projekta “Latviešu valoda ar prieku - 3” īstenošanu!


Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” ir uzsākusi jauna projekta “Latviešu valoda ar prieku - 3” īstenošanu. Projektā paredzēts iesaistīt 300 personas, trešo valstu pilsoņus*, kas varēs bez maksas mācīties latviešu valodu 120 stundu apjomā, kā arī 70% no viņiem bez maksas varēs kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC).

Latviešu valodas mācību kursi paredzēti trīs līmeņos – pamata (A), vidējā (B), un augstākajā (C). Katrā līmenī tiks attīstītas visas četras latviešu valodas prasmes – klausīšanās, lasīšana, rakstīšana un runāšana. Mācības būs piemērotas dažādu vecumposmu cilvēkiem, lai ne tikai interaktīvā veidā apgūtu latviešu valodu, bet arī sagatavotu trešo valstu pilsoņus valsts valodas prasmei profesionālajām vajadzībām, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai – iegūtu kādu no valsts valodas prasmes līmeņiem un būtu konkurētspējīgi darba tirgū.
Plānotais mācību laiks pirmajām 4 grupām - 2023. gada 11. septembris.

Latviešu valodas kursu norises vieta: Meistaru iela 10/Palasta iela 10, Rīga/vai attālināti platformā Zoom. Iespējams organizēt arī citās vietās Latvijā (pēc pieprasījuma).

Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 3", PMIF/13.2/2023/1/11. Projekta īstenošanas laiks 01.08.2023 – 31.07.2026. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%)


*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis
Tālrunis informācijai (+371)26172018
Preses relīze krievu valodā šeit
Preses relīze angļu valodā šeit


image