Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"

Esam pabeiguši projekta “Latviešu valoda – ar prieku!” īstenošanu!


Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” 2020. gada 31. decembrī pabeidza projekta “Latviešu valoda – ar prieku!” īstenošanu. Kopā projektā divu gadu laikā tika iesaistītas 353 personas, trešo valstu pilsoņi, kas bez maksas varēja mācīties latviešu valodu 120 akadēmisko stundu apjomā, Kursus kopā visā projektā sekmīgi pabeidza un apliecību par attiecīgā līmeņa apguvi ieguva 304 kursu dalībnieki.
2020. gadā bezmaksas latviešu valodas kursos kopā mācījās 185 kursu dalībnieki, kursus sekmīgi pabeidza 161 trešo valstu pilsonis.

Kursu noslēgumā tika veikta dalībnieku anketēšana. Kopumā kursu dalībnieki ir apmierināti gan ar kursu norisi, pasniedzēju darbu, kā arī ar to, ka kursos tiek izsniegtas bezmaksas mācību grāmatas, darba burtnīcas un citi materiāli individuālai lietošanai. Akcentē inovatīvas mācību metodes, radošo pieeju, kvalitatīvi izstrādāto mācību programmu. Turklāt, pateicoties labvēlīgai atmosfērai nodarbību laikā, kas īpaši tika veicināta no organizatoru puses, ir satikti jauni, interesanti cilvēki. Kursu dalībnieki norāda, ka kursu laikā izveidotā saikne ir ļoti svarīga pašu kursantu savstarpējā saskarsmē arī ārpus nodarbībām, iegūti jauni draugi, sociālā mijiedarbība. Projekta dalībnieki viennozīmīgi atzīst šādu kursu nepieciešamību un lietderību, jo kursi ir palīdzējuši ne tikai iemācīties un saprast latviešu valodas gramatiku un sarunvalodu, bet arī lielākā daļa strādājošo kursu dalībnieku norāda, ka tie ir ļoti nepieciešami darba vajadzībām. 2020. gada anketu apkopojums šeit

Projekta īstenošanas laiks 01.01.2019. – 31.12.2020. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.


Tālrunis informācijai ( +371)26172018
Preses relīze krievu valodā šeit
Preses relīze angļu valodā šeit

image

Inovaciju atbalsta centrs Apskatīt foto galeriju

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!" - 2020. gada rudens grupas


Projektā bezmaksas latviešu valodas kursos mācās pēdējās 7 grupas.
Izturību un veselību mūsu kursu dalībniekiem!

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projekta Īstenošanas laiks 01.01.2019. - 31.12.2020.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Projektā "Latviešu valoda - ar prieku!" sākam divas pēdējās grupas!


Bezmaksas latviešu valodas kursi!
Ir dažas brīvas vietas pēdējās divās grupās!
Grupa A1 plkst. 9.30 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena/piektdiena, no 19.10.2020);
Grupa A2 plkst. 12.30 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena/piektdiena, no 19.10.2020):
Vieta: Aspazijas bulvāris 32, Rīga
JA VĒLATIES MĀCĪTIES!!!
SŪTIET SMS uz tālruni (+371) 26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa


Бесплатные курсы латышского языка!
Есть свободные места на последних двух группах.
Группа A1 в 9.30 (4 ак. часа., понедельник/среда/пятница, с 19.10.2020);
Группа A2 в 12.30 (4 ак. часа., понедельник/среда/пятница, с 19.10.2020);
Место: улица Asapazijas 32, Рига
ЕСЛИ ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ!!! ПОСЫЛАЙТЕ SMS на телефон (+371) 26172018:
Имя, фамилия
Время, группа
Free Latvian language courses!
There are some free places in the last two groups
Group A1 at 9.30 (4 acad.h., Monday/Wednesday/Friday, from 19.10.2020);
Group A2 at 12.30 (4 acad.h., Monday/Wednesday/Friday, from 19.10.2020);
Place: Aspazijas 32, Riga
IF YOU WANT TO LEARN!!!
SEND SMS to phone (+371) 26172018:
Name/Surname
Time, group
Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projekta Īstenošanas laiks 01.01.2019. - 31.12.2020.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Pēdējā iespēja šogad mācīties bezmaksas latviešu valodas kursos!


Bezmaksas LATVIEŠU VALODAS KURSOS jaunas grupas!
Grupa A1 plkst. 9.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 01.10.2020);
Grupa A1/A2 plkst. 12.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 01.10.2020);
Grupa A1/A2 plkst. 15.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 01.10.2020):
Grupa A1 plkst. 18.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 01.10.2020):
Grupa A1 plkst. 16.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 30.09.2020, brīvu vietu nav);
Vieta: Visvalža iela 1, Rīga / Aspazijas bulvāris 32, Rīga

JA VĒLATIES MĀCĪTIES!!!
SŪTIET SMS uz tālruni (+371) 26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa


NEW GROUPS in FREE LATVIAN LANGUAGE COURSES!
Group A1 at 9.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 01.10.2020);
Group A1/A2 at 12.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 01.10.2020);
Group A1/A2 at 15.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 01.10.2020);
Group A1/ at 18.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 01.10.2020):
Group A1 at 16.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 30.09.2020);
Place: Visvalza Street 1, Riga / Aspazijas bulvāris 32, Riga

IF YOU WANT TO LEARN!!!
SEND SMS to phone (+371) 26172018:
Name/Surname
Time, group


На бесплатных КУРСАХ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА новые группы
Группа A1 в 9.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 01.10.2020);
Группа A1/A2 в 12.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 01.10.2020);
Группа A1/A2 в 15.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 01.10.2020);
Группа A1 в 18.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 01.10.2020);
Группа A1 в 16.00 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 30.09.2020);
Место: улица Visvalža 1, Рига / Бульвар Аспазияс 32, Ригa.

ЕСЛИ ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ!!! ПОСЫЛАЙТЕ SMS на телефон (+371) 26172018:
Имя, фамилия
Время, группа
Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projekta Īstenošanas laiks 01.01.2019. - 31.12.2020.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Pieteikšanās anketa latviešu valodas kursiem:
Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” aicina iebraucējus reģistrēties bezmaksas latviešu valodas kursiem rudens grupās


Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” 2020. gada rudenī turpina projekta “Latviešu valoda – ar prieku!” īstenošanu. Kopā projektā paredzēts iesaistīt 300 personas, trešo valstu pilsoņus*, kas varēs bez maksas var mācīties latviešu valodu 120 akadēmisko stundu apjomā, kā arī 50% no viņiem ir iespēja bez maksas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC).

Latviešu valodas mācību kursi paredzēti trīs līmeņos – pamata (A), vidējā (B), un augstākajā (C). Katrā līmenī tiks attīstītas visas četras latviešu valodas prasmes – klausīšanās, lasīšana, rakstīšana un runāšana. Mēs palīdzēsim jums iegūt kādu no valsts valodas prasmes līmeņiem un kļūt konkurētspējīgiem darba tirgū.

Kopā 2019. un 2020. gadā projektā "Latviešu valoda - ar prieku!" bezmaksas latviešu valodas kursus esam nodrošinājuši jau 254 mērķa grupas pārstāvjiem, sekmīgi kursus pabeiguši un apliecības par attiecīgā līmeņa apguvi saņēmuši 214 trešo valstu pilsoņi, kas likumīgi uzturas Latvijā.

Kursu noslēgumā tiek veikta dalībnieku anketēšana, kurā projekta dalībnieki viennozīmīgi atzīst šādu kursu nepieciešamību un lietderību, jo kursi ir palīdzējuši ne tikai daudz labāk saprast līdzcilvēkus, bet arī lielākā daļa strādājošo kursu dalībnieku norāda, ka tie ir ļoti nepieciešami darba vajadzībām.

Aicinām reģistrēties bezmaksas latviešu valodas kursiem rudens grupās! Dalībnieku reģistrācija kursiem notiek tiešsaistes režīmā mājas lapā https://www.inovacijucentrs.lv/

Bezmaksas latviešu valodas kursi tiek īstenoti projektā "Latviešu valoda - ar prieku!", PMIF/6/2018/2/03. Projekta īstenošanas laiks 01.01.2019. – 31.12.2020. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.


Tālrunis informācijai ( +371) 26172018
Preses relīze krievu valodā šeit
Preses relīze angļu valodā šeit

image

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Projektā "Latviešu valoda- ar prieku!" plānotas 7 jaunas rudens grupas!


Projektā "Latviešu valoda- ar prieku!" uzsākam jauno grupu komplektēšanu.
Aicinam pieteikties latviešu valodas kursiem, pieteikšanās anketā norādot vēlamo līmeni un laiku.
Pieteikšanās anketa šeit.

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!", Nr.PMIF/6/2018/2/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Projektā "Latviešu valoda- ar prieku!" 2020. gadā mācības pabeidz 6 grupas!


Projektā "Latviešu valoda- ar prieku!" 2020. gada pavasara grupās latviešu valodas kursus esam nodrošinājuši 86 dalībniekiem, mācības sešās grupās sekmīgi pabeidzis 71 dalībnieks.
Kursu noslēgumā tika veikta dalībnieku anketēšana, kurā projekta dalībnieki atzīst, ka šādi kursi ir ļoti nepieciešami iebraucējiem darbam un dzīvei Latvijā.
Kursanti ļoti atzinīgi novērtē īstenošanas personāla un latviešu valodas pasniedzēju atsaucību, enerģiju, spēju ātri reaģēt un piemēroties attālinātajam darbam ārkārtējās situācijas laikā.

Kopā 2019. un 2020. gadā projektā "Latviešu valoda - ar prieku!" bezmaksas latviešu valodas kursus esam nodrošinājuši 254 mērķa grupas pārstāvjiem, sekmīgi kursus pabeiguši un apliecības par attiecīgā līmeņa apguvi saņēmuši 214 trešo valstu pilsoņi, kas likumīgi uzturas Latvijā.

Arī 2020. gadā otrajā pusē turpināsim jaunu grupu komplektēšanu, kopā plānotas 7 jaunas grupas.
Aicinām reģistrēties bezmaksas latviešu valodas kursiem!

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projekta Īstenošanas laiks 01.01.2019. - 31.12.2020.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Inovaciju atbalsta centrs Apskatīt foto galeriju

Bezmaksas latviešu valodas kursi attālinātajā režīmā tuvojas finiša taisnei.


Projektā "Latviešu valoda - ar prieku!” bezmaksas latviešu valodas kursi ārkārtējās situācijas laikā tika nodrošināti attālināti. Pirmās piecas grupas šogad jau ir beigušas mācīties, šobrīd mācības attālināti turpina viena grupa.
Ļoti ceram pēc iespējas ātrāk tikties un turpināt mācīties klātienē!

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projekta Īstenošanas laiks 01.01.2019. - 31.12.2020.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Mācāmies latviešu valodu arī ārkārtējās situācijas laikā!


Ārkārtējās situācijas laikā biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" turpina bezmaksas latviešu valodas kursu nodrošināšanu 6 grupām. Kursi tiek īstenoti projektā "Latviešu valoda - ar prieku!”, un tie notiek attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu Jitsi Meet un WhatsApp sarakstes, videozvanus.
Vēlam visiem kursu dalībniekiem izturību un labu veselību!

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projekta Īstenošanas laiks 01.01.2019. - 31.12.2020.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).
Uzzināt vairāk...

image

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Bezmaksas latviešu valodas kursi 2020. gadā!


Bezmaksas LATVIEŠU VALODAS KURSOS jaunas grupas!
Grupa A2 9.00 (4 akad.st.) Pirmdiena/trešdiena (no 03.02.2020.)
Grupa A1 12.00 (4 akad.st.) Pirmdiena/trešdiena (no 03.02.2020.)
Grupa B2 11.00 (4 akad.st.) Otrdiena/ceturtdiena (no 30.01.2020..)
Grupa A2 15.00 (4 akad.st.) Otrdiena/ceturtdiena (no 04.02.2020.)
Grupa A1 18.00 (4 akad.st.) Otrdiena/ceturtdiena (no 04.02.2020.)
Vieta: Visvalža iela 1, Rīga

JA VĒLATIES MĀCĪTIES!!!
SŪTIET SMS uz tālruni (+371) 26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa

NEW GROUPS in FREE LATVIAN LANGUAGE COURSES!
Group A2 9.00 (4 acad.hrs.) Monday/Wednesday (from 03.02.2020.)
Group A1 12.00 (4 acad.hrs.) Monday/Wednesday (from 03.02.2020.)
Group B2 11.00 (4 acad.hrs.) Tuesday/Thursday (from 30.01.2020..)
Group A2 15.00 (4 acad.hrs.) Tuesday/Thursday (from 04.02.2020.)
Group A1 18.00 (4 acad.hrs.) Tuesday/Thursday (from 04.02.2020.)
Place: Visvalza Street 1, Riga

IF YOU WANT TO LEARN!!!
SEND SMS to phone (+371) 26172018:

Name/Surname
Time, group

На бесплатных КУРСАХ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА новые группы
Группа A2 9.00 (4 акад.часа) Понедельник/среда (c 03.02.2020.)
Группа A1 12.00 (4 акад.часа) Понедельник/среда (c 03.02.2020.)
Группа B2 11.00 (4 акад.часа) Вторник/четверг (c 30.01.2020.)
Группа A2 15.00 (4 акад.часа) Вторник/четверг (c 04.02.2020.)
Группа A1 18.00 (4 акад.часа) Вторник/четверг (c 04.02.2020.)
Место: улица Visvalža 1, Рига

ЕСЛИ ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ!!! ПОСЫЛАЙТЕ SMS на телефон (+371) 26172018:

Имя, фамилия
Время, группа
Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!", Nr.PMIF/6/2018/2/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Projekts "Latviešu valoda -ar prieku!"(Granta līg.Nr.PMIF/6/2018/2/03)
Latviešu valodas kursu pieteikšanās anketa (2020. gadam):
Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!", Nr.PMIF/6/2018/2/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Projektā "Latviešu valoda- ar prieku!" 2019. gadā mācības sekmīgi pabeiguši 143 dalībnieki!


2019. gada sākumā uzsākām projekta "Latviešu valoda - ar prieku!" īstenošanu.
Šī gada laikā esam nodrošinājuši bezmaksas kursus 168 personām (120 akad. st.), trešo valstu pilsoņiem.
Sekmīgi kursus pabeidza un apliecības ieguva 143 dalībnieki.
Kursu noslēgumā tika veikta dalībnieku anketēšana, kurā projekta dalībnieki viennozīmīgi atzīst šādu kursu nepieciešamību un lietderību,
jo kursi palīdzējuši gan daudz labāk saprast līdzcilvēkus, gan arī lielākā daļa strādājošo dalībnieku norāda, ka tie ļoti noder darba vajadzībām.
Kursanti ļoti atzinīgi novērtē īstenošanas personāla un latviešu valodas pasniedzēju pozitīvismu, ieguldīto darbu, interaktīvās mācību metodes, kā arī ir ļoti apmierināti ar latviešu valodas kursu norisi un organizāciju
Arī 2020. gadā turpināsim šādu bezmaksas kursu īstenošanu, kopā būs 13 jaunas grupas.
Aicinām reģistrēties bezmaksas latviešu valodas kursiem!

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).
Uzzināt vairāk

image

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Latviešu valodas kursos esam pabeiguši mācīt pirmās rudens grupas!


Šogad rudenī bezmaksas latviešu valodas kursos projektā "Latviešu valoda - ar prieku" uzsākām 7 jaunas grupas.
Latviešu valodas kursos 2 grupās mācījās Vjetnamas iedzīvotāji, kopā 27 personas.
Esot četrus mēnešus kopā un sākot ar alfabēta mācīšanos, iepazīstoties, sadraudzējoties ar šiem jaukajiem cilvēkiem, mūsu kursu dalībniekiem, esam sapratuši, cik dažādība, citas kultūras tradīcijas var būt skaistas un vērtīgas.
Kursu dalībnieki bija ļoti atsaucīgi, centīgi, jo vēlas dzīvot mūsu valstī un mācīties mūsu valodu.
Mums ļoti patika šis kopā pavadītais laiks!

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).
Uzzināt vairāk

image

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Bezmaksas naturalizācijas kursi šogad Rīgā ir beigušies!


Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" 2019. gada 31. oktobrī pabeidza projekta "Rīdzinieki naturalizējas - 2019" īstenošanu.
Projektā tika iesaistīti 64 dalībnieki (Rīgas iedzīvotāji), kas bez maksas apmeklēja naturalizācijas kursus, kārtoja izmēģinājuma eksāmenus PMLP, kā arī lielākā daļa jau ir veiksmīgi nokārtojusi visus 7 pārbaudījumus (klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas daļa, vēstures un kultūras daļa, Satversme, Latvijas valsts himnas zināšanas).
Apsveicam jaunos Latvijas pilsoņus!
Mēs lepojamies ar jums!

2019. gadā naturalizācijas kursus organizējām projektā “Rīdzinieki naturalizējas – 2019”. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Šādus bezmaksas kursus biedrība Rīgas iedzīvotājiem nodrošina kopš 2015. gada, kopā 5 gadu laikā kursos iesaistīti vairāk nekā 330 Rīgas iedzīvotāji. Latvijas pilsonību katru gadu iegūst 90% no projekta dalībniekiem!
Šie rādītāji, ko mēs kopīgiem spēkiem sasniedzam, ir ļoti augsti, jo, pirmkārt, kā atskaites punkts ir tas, ka gandrīz visi projekta dalībnieki, kas uzsāk, arī pabeidz mācības, otrkārt, šie Rīgas iedzīvotāji ir kļuvuši/ kļūst par Latvijas pilsoņiem, kas ir valstiski ļoti svarīgs jautājums.

Lai sasniegtu šādus rezultātus, ir nepieciešama nepārtraukta kursu dalībnieku iedrošināšana un motivēšana, labs komandas darbs un profesionalitāte, kā arī milzīgs atbildība un gribasspēks no otrās puses – kursu dalībniekiem.
Tas ir grūts, taču ļoti, ļoti vajadzīgs darbs, ko darām un paveicam kopā! ... Uzzināt vairāk

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Sākam bezmaksas latviešu valodas kursus iebraucējiem Jelgavā!


Šodien, 01.10.2019. projektā "Latviešu valoda - ar prieku" sākam latviešu valodas mācību kursus Jelgavā.
Izturību un veiksmi pasniedzējai un aktīvajiem kursantiem!
“Latviešu valoda - ar prieku!"
PMIF/6/2018/2/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Uzzināt vairāk

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Bezmaksas latviešu valodas kursi iebraucējiem (rudens grupas) Rīgā!


Septembris - mācību laiks! Arī latviešu valodas kursos šobrīd rudens grupās Rīgā mācās 5 aktīvās grupas (foto galerija).
“Latviešu valoda - ar prieku!”
PMIF/6/2018/2/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Uzzināt vairāk

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Tā kā mācīties gribētāju kļūst arvien vairāk, aicinām uz sadarbību jaukus un atraktīvus latviešu valodas pasniedzējus Rīgā un Jūrmalā!


Rīgā - iesaiste projektā "Latviešu valoda - ar prieku!"
(bezmaksas latviešu valodas kursi iebraucējiem A, B, C līmenī).
Stundas likme - 8 EUR (akad.st., bruto), darba līgums, projekts līdz 31.12.2020.

Jūrmalā -"Lietišķās rakstības prasmes un lietvedības organizēšana, dokumentu izstrādes praktikums” (bezdarbniekiem, darba dienās, 8 akad. st. dienā, 40 akad.st);
Iesaiste projektā "Latviešu valoda - ar prieku!"
(bezmaksas latviešu valodas kursi iebraucējiem A, B, C līmenī)
Stundas likme - 8 EUR (akad.st., bruto), darba līgums.

Nepieciešama atbilstīga izglītība un darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi pieaugušo mācīšanā.
Gaidīsim Jūsu CV un izglītības dokumentus uz e-pastu:
info@inovacijucentrs.lv Vairāk informācijas pa tālruni: (+371) 26172018
Informācija par mums: https://www.inovacijucentrs.lv/

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Bezmaksas latviešu valodas kursos jaunas grupas no 09.09.2019.


Grupa A1 9.00 (4 akad.st.) Pirmdiena/Trešdiena;
Grupa A2 12.00 (4 akad.st.) Pirmdiena/Trešdiena;
Grupa B1 11.00 (4 akad.st.) Otrdiena/Ceturtdiena;
Vieta: Visvalža iela 1, Rīga

Ja vēlaties mācīties!!!
SŪTIET SMS uz tālruni (+371)26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa

Projekts "Latviešu valoda -ar prieku!", Nr.PMIF/6/2018/2/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Informatīvā kampaņa "Latvija mūs vieno!"


Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” turpina informatīvo kampaņu “Latvija mūs vieno!”, kuras laikā tiek sniegtas bezmaksas konsultācijas par naturalizācijas jautājumiem, konsultācijas iebraucējiem. Nāc un piedalies!

Tuvākie semināri:
09.08.2019 un 14.08.2019! (plkst.15:00, plkst:18:00);
17.10.2019. un 24.10.2019! (plkst.15:00, plkst:18:00);
19.10.2019. un 26.10.2019! (plkst.16:00)
Rīga, Visvalža iela 1/ Maskavas iela 264
Pieteikšanās anketa semināriem:


Projekts "Latviešu valoda -ar prieku!"(Granta līg.Nr.PMIF/6/2018/2/03)
Latviešu valodas kursu pieteikšanās anketa:Rīgas iedzīvotājus aicinām pieteikties bezmaksas naturalizācijas un latviešu valodas kursiem


Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” ir uzsākusi pieteikšanos bezmaksas naturalizācijas kursiem. Noteikumi uzņemšanai naturalizācijas kursos:
→ jābūt Rīgas iedzīvotājam;
→ jāiesniedz iesniegums (2 nedēļu laikā pēc mācību uzsākšanas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā.
Dalībnieku reģistrācija kursiem notiek tiešsaistes režīmā mājas lapā www.inovacijucentrs.lv, kā arī sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļām.
Kopumā bezmaksas kursus varēs apmeklēt 60 Rīgas iedzīvotāji (6 grupas), kas tiešām vēlas iegūt pilsonību naturalizācijas kārtībā. Kursos paredzēta latviešu valodas daļa, Latvijas Satversme, vēsture un kultūra, kopā 60 akadēmiskās stundas. Mācības notiks Rīgas centrā, Visvalža ielā 1 (ieeja no fasādes puses). Plānotais kursu sākšanas datums 30.04.2019.
Būs dienas un vakara grupa (pkst.15:00 un 18:00) divas reizes nedēļā – otrdiena/ ceturtdiena.
Šāda veida bezmaksas naturalizācijas kursus biedrība organizē jau kopš 2015. gada. Pēdējo četru gadu laikā ar biedrības biedru palīdzību Latvijas pilsonību ieguvuši vairāk nekā 250 Rīgas iedzīvotāji. 2019. gadā naturalizācijas kursus organizējam projektā “Rīdzinieki naturalizējas – 2019”. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Tāpat biedrība turpina projekta “Latviešu valoda – ar prieku!” īstenošanu. Projektā paredzēts iesaistīt 300 personas, trešo valstu pilsoņus*, kas varēs bez maksas mācīties latviešu valodu 120 akadēmisko stundu apjomā, kā arī 50% no viņiem būs iespēja bez maksas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC). Pirmās piecas grupas jau mācās (A līmenis, iesācēji), šobrīd komplektējam jaunas grupas.
Bezmaksas latviešu valodas kursi tiek īstenoti projektā "Latviešu valoda - ar prieku!", PMIF/6/2018/2/03. Projekta īstenošanas laiks 01.01.2019. – 31.12.2020. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Informāciju sagatavoja:
Valdes priekšsēdētāja I. Janiša, tālr. (+371) 26172018


*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Mācies latviešu valodu– ar prieku! Aicinām iesaistīties!

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” ir uzsākusi apjomīga projekta “Latviešu valoda – ar prieku!” īstenošanu. Projektā paredzēts iesaistīt 300 personas, trešo valstu pilsoņus*, kas varēs bez maksas mācīties latviešu valodu 120 akadēmisko stundu apjomā, kā arī 50% no viņiem bez maksas varēs kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC).

Latviešu valodas mācību kursi paredzēti trīs līmeņos – pamata (A), vidējā (B), un augstākajā (C). Katrā līmenī tiks attīstītas visas četras latviešu valodas prasmes – klausīšanās, lasīšana, rakstīšana un runāšana. Mācības būs piemērotas dažādu vecumposmu cilvēkiem, lai ne tikai interaktīvā veidā apgūtu latviešu valodu, bet arī sagatavotu trešo valstu pilsoņus valsts valodas prasmei profesionālajām vajadzībām, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai – iegūtu kādu no valsts valodas prasmes līmeņiem un būtu konkurētspējīgi darba tirgū.
Pirmās piecas grupas jau ir uzsākušas mācīties (A līmenis, iesācēji), turpinām komplektēt jaunas grupas. Plānotais mācību laiks jaunajām grupām – otrdiena/ ceturtdiena, dienas (plkst. 12:00/15:00) un vakara laiks (plkst.18:00).

Vairāk informācijas un reģistrācijas anketa pieejama https://inovacijucentrs.lv/

Latviešu valodas kursu norises vieta: Visvalža iela 1, Rīga. Iespējams organizēt arī citās vietās Latvijā (pēc pieprasījuma).

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!", PMIF/6/2018/2/03.
Projekta īstenošanas laiks 01.01.2019. – 31.12.2020.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Informāciju sagatavoja:
biedrība “Inovāciju atbalsta centrs”
tālr. (+371) 26172018

*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Latviešu valodas kursi

Projekts "Latviešu valoda -ar prieku!"(Granta līg.Nr.PMIF/6/2018/2/03)
Latviešu valodas kursu pieteikšanās anketa: