Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" 2019. gada 31. oktobrī pabeidza projekta "Rīdzinieki naturalizējas - 2019" īstenošanu.
Projektā tika iesaistīti 64 dalībnieki (Rīgas iedzīvotāji), kas bez maksas apmeklēja naturalizācijas kursus, kārtoja izmēģinājuma eksāmenus PMLP, kā arī lielākā daļa jau ir veiksmīgi nokārtojusi visus 7 pārbaudījumus (klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas daļa, vēstures un kultūras daļa, Satversme, Latvijas valsts himnas zināšanas).
Apsveicam jaunos Latvijas pilsoņus!
Mēs lepojamies ar jums!

2019. gadā naturalizācijas kursus organizējām projektā “Rīdzinieki naturalizējas – 2019”. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Šādus bezmaksas kursus biedrība Rīgas iedzīvotājiem nodrošina kopš 2015. gada, kopā 5 gadu laikā kursos iesaistīti vairāk nekā 330 Rīgas iedzīvotāji. Latvijas pilsonību katru gadu iegūst 90% no projekta dalībniekiem!
Šie rādītāji, ko mēs kopīgiem spēkiem sasniedzam, ir ļoti augsti, jo, pirmkārt, kā atskaites punkts ir tas, ka gandrīz visi projekta dalībnieki, kas uzsāk, arī pabeidz mācības, otrkārt, šie Rīgas iedzīvotāji ir kļuvuši/ kļūst par Latvijas pilsoņiem, kas ir valstiski ļoti svarīgs jautājums.
Lai sasniegtu šādus rezultātus, ir nepieciešama nepārtraukta kursu dalībnieku iedrošināšana un motivēšana, labs komandas darbs un profesionalitāte, kā arī milzīgs atbildība un gribasspēks no otrās puses – kursu dalībniekiem.
Tas ir grūts, taču ļoti, ļoti vajadzīgs darbs, ko darām un paveicam kopā!