Projektā bezmaksas latviešu valodas kursos no 2020. gada septembrim līdz decembra beigām mācās pēdējās 7 grupas.
Izturību un veselību mūsu kursu dalībniekiem!

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projekta Īstenošanas laiks 01.01.2019. - 31.12.2020.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image