2019. gada sākumā uzsākām projekta "Latviešu valoda - ar prieku!" īstenošanu.
Šī gada laikā esam nodrošinājuši bezmaksas kursus 168 personām (120 akad. st.), trešo valstu pilsoņiem.
Sekmīgi kursus pabeidza un apliecības ieguva 143 dalībnieki.
Kursu noslēgumā tika veikta dalībnieku anketēšana, kurā projekta dalībnieki viennozīmīgi atzīst šādu kursu nepieciešamību un lietderību,
jo kursi palīdzējuši gan daudz labāk saprast līdzcilvēkus, gan arī lielākā daļa strādājošo dalībnieku norāda, ka tie ļoti noder darba vajadzībām.
Kursanti ļoti atzinīgi novērtē gan īstenošanas personāla un latviešu valodas pasniedzēju pozitīvismu, ieguldīto darbu, interaktīvās mācību metodes, gan arī ir ļoti apmierināti
ar latviešu valodas kursu norisi un organizāciju
Arī 2020. gadā turpināsim šādu bezmaksas kursu īstenošanu, kopā būs 13 jaunas grupas.
Aicinām reģistrēties bezmaksas latviešu valodas kursiem!

Projekts “ Latviešu valoda - ar prieku!
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

image